حضور مدیران ارشد بستنی رفعتی در جشن بزرگ موفقیت

حضور مدیران ارشد بستنی رفعتی در جشن بزرگ موفقیت

/
حضور مدیران ارشد بستنی رفعتی در جشن بزرگ موفقیت موسسه موفقیت پس…
شعبه تهرانپارس افتتاح شد

شعبه تهرانپارس افتتاح شد

/
شعبه تهرانپارس افتتاح شد روزسه شنبه مورخ 18 شهریور ماه در ساعت 19…
تاریخچه بستنی در ایران و جهان

آشنایی با تاریخچه بستنی در جهان و ایران

/
آشنایی با تاریخچه بستنی در جهان و ایران اتحادیه صنف بستنی آ…
مقررات تازه برای راه اندازی کافی شاپ و بستنی فروشی

مقررات تازه برای راه اندازی کافی شاپ و بستنی فروشی

/
ایستادن بانوان پشت کانتر کافی شاپ ممنوع است . بر اساس مقررات …